Vad är chakran?

Vad är chakran?

Chakra चक्र är de ”roterande energihjulen” som reglerar vårt energiflöde i kroppen. Var och ett av dessa energihjul är kopplade till olika nerver, känslor, organ och vibrerar på olika frekvenser på olika ställen i kroppen. En skada eller sjukdom i människokroppen förmodas påverka flödet genom olika chakran. Likaså hävdas det att kroppens andliga och fysiska funktioner påverkas av flödet…